top of page
Gamle Sundvænget.jpg

BEBOERE

Beboeroversigt

Du finder en oversigt over nuværende og tidligere beboere på Sundvænget her under. 

Oversigten opdateres ca. hvert halve år. Skriv til administrator, hvis du har ændringer til oversigten.

Ejerskifte

De fleste bor mange år på Sundvænget. Men indimellem er der selvfølgelig boliger som kommer til salg mhp. ejerskifte. Her kan det også være en fordel at få hjælp fra virksomheder som kender Sundvænget. De følgende virksomheder har en eller flere på vejen haft gode erfaringer med. Skriv gerne til administrator, hvis du har tilføjelser eller kommentarer til listen.

- Ejendomsmæglere: Lokalbolig, Jan Vinggaard

- Bygningssagkyndige

- Advokater

- Realkredit

 

BEBOEROVERSIGT

Sundvænget nr. 1

1928   Carl Müller (Tandlæge)

1931   Carl Johan Lund (Grosserer)

1957   Gerda Lund

1963   Merethe og Jørgen Lund

2001   Litten Gervang og Jens Heimburger

2003   Caroline og Peter Heering

Sundvænget nr. 2

1928   Kai M. Kristensen (Fabrikant)

1940   Clara Kristensen

1940   A.P. Møller (Skibsreder)

1954   For halvdelen:

           Dampskibsselskabet Svendborg

1955   Georg Andersen (Direktør)

1988   Inge Marchen Hunter 

2014   Monica Stæhr og Martin Bundgaard

2014   CCE Development Aps

           Sundkrogsgade 25 - 2150 Nordhavn

2015   Lars Jensen og Kristine Raunstrup

Sundvænget nr. 3

1927   V. Hofland (Repræsentant ) 

1932   A.P. Botved (Kaptain)  

1935   Carl Faurholt (Professor)

1966   Christian Kampmann (Programsekretær)

1972   Ole Bjørk og Sussie Aller Bjørk (Fotograf)

1975   Hans Werdelin (Direktør)

1979   Annett og Peter Scavenius

Sundvænget nr. 4

1928  B. Gundesen

1964  Karen Guttuso

1981  Kirsten Knudsen

1985  Bodil og Claus Walter

Sundvænget nr. 5

1927  Viggo Schiødt (Kontorchef)

1980  H.J. Fraas (Ejendomsmægler, cand. jur.)

1981  Elisabeth og Lennart Knop

Sundvænget nr. 6

1928  M. Kramer Petersen (Papirhandler)

1965  Inga Petersen

1992  Marianne og Anders Holde

2006  Dorthe Bindseil og John Theroux

2018  Henrik Kjær Hansen og Sine Siemkowicz

Sundvænget nr. 7

1925  Oluf Petersen (Hovedkasserer)

1937  Bertha Petersen

1939  Poul Heegaard (Bankfuldmægtig)

1954  Ole Ferlov (Grosserer)

1986  Gwenneth Burges og Gunnar Bloch-Pedersen

2000  Annette Herrig

2010  Charlotte og David Dalgas

Sundvænget nr. 8

1928  Bodil Ipsen (Skuespillerinde)

1933  Henry Jankjær (Tandlæge)

1963  Reidar Bay  (Direktør)

1976  Klaus Hou-Jensen (Overlæge, dr. med.)

1981  Dorte og Lasse Fahrenkrug

Sundvænget nr. 9

1925  Heinrich Schweitz (Restauratør)

1929  I.A. Christiansenb (Professor)

1974  Kai Lemberg

2017  Birgitte Pram Fruensgaard 

          og Andreas Pram Kjølbye

Sundvænget nr. 10

1927  C.G. Ostenfeld Birk (Landinspektør)

1978  Agnete Halmind

2013  Svend og Lisbet Johansen

Sundvænget nr. 11

1925  C. Glud (Kreditforeningsdirektør)

1927  Carl Faurholt (Professor)

1935  Agnes Delbanco (Cand.polit)

1942  Poul Gøtzsche (Stadsarkitekt)

1979  Marianne Tolstrup og 

          Karsten Maidahl Christiansen

Sundvænget nr. 12

1927  Civilingeniør H.F.C. Hansen 

          og Fru Hansen, Torben C. Hansen

2013  Birgitte Pram Fruensgaard 

          og Andreas Pram Kjølbye

2014  Lejere: Jesper Wenzel Larsen 

          og Ulla Korsgaard Larsen

2016  Birgitte Pram Fruensgaard 

          og Andreas Pram Kjølbye

2017  Peter Warnø

2022  Vibeke Borberg og Christian Johansen

Sundvænget nr. 13

1925  Kontorchef  L. Garby-Hansen

1984  Vibeke og Henrik Veng Christensen

1993  Anette Højberg Christensen 

          og Svend Bøje Madsen

Sundvænget nr. 14

1927  Fiskeridirektør F.W. Mortensen

1937  Orlogskaptajn J.H. Maegaard

1966  Afdelingsleder  P. Glahnson-Petersen

1972  Prokurist Poul Mik-Meyer

1975  Mari Anne Gjerulff

1991  Barbara Bøggild og Jacob Schibbye

1993  Lars Nørby Johansen

1996  Pia og Nicolai Edinger

Sundvænget nr. 15

1925  Caroling Wadum

1927  Grosserer S.M. Haase

1954  Karen Liisberg Jensen

1970  Karen Sørensen

1977  Birgit og Torsten Hoffmeyer

2004  Monica Stæhr og Martin Bundgaard

2009  Suzanne Andersen

          og Niels Aagaard

Sundvænget nr. 16

1927  Orlogskaptajn Kai Jungersen

1953  Fabrikant Fr. Lau Nielsen

1976  Hedvig Zander Nielsen

1990  Susanne Hegedüs og Allan Polack

Sundvænget nr. 17

1925  Købmand J.G. Brinkmann

1926  Blomsterhandler N. Jensen

1930  Urtekræmmer Johan E. Gresel

1947  Direktør Benh Ohl

1957  Grosserer Palle Iversen

1959  Merete Lund

1960  Grete og Holger Lund

1990  Charlotte Walsøe og Claes Lund

2003  Marlene Schou Knuthsen 

          og Theis Knuthsen

2018  Elin og Hans Jørgen Eibye

Sundvænget nr. 18

1928  Bankbestyrer S. Finsen

1933  Bertha Borum

1955  Jytte Dresing

2014  Jeanette Koustrup Duus 

          og Kim Rønnow Duus

Sundvænget nr. 19

1925  Grosserer E. Snertinge

1932  Cand. pharm. E. Buch

1946  Orlogskaptajn Jørgen Schou

1949  Direktør A.S. Vedel

1986  Bodil Arensbak og B.V. Nielsen

1989  Gunn-Britt Håkonsen 

          og Peter Warnøe

1997  Ole Bornedal

2014  Jens Borum og Annette Olsen

Sundvænget nr. 20

1927  Grosserer Ove Schmidt

1931  Laura Robert Hansen

1935  Fabrikant Eigil T. Simmelhag

1946  Landsretssagfører Lennard Bech

          (Lejer)

1955  Signe Arnesen

2012  Susanne og Peter Heering

2015  Susanne Heering

Sundvænget nr. 21

1926  Direktør J. Worm Gotfredsen

1951  Civilingeniør  Axel Madsen-Mygdal

1971  Knud Munk

1997  Gitte og Lennart Troels-Smith

 

Sundvænget nr. 22

1927  Grosserer Kai Dyhr

1932  Skibsreder Christian Harhoff 

          og Rigmor Harhoff

1937  Grosserer Tage Peetz 

          (sammen med nr. 24)

1955  Amtskommunedirektør Holger Lund

1959  Palle Iversen

1990  Lis Lind Larsen 

          og Preben Grønlund Laursen

Sundvænget nr. 23

1925  Amtslæge V. Hansen

1949  Afdelingschef Svend Petersen

1973  Svend og Grethe

          Hartmann Nielsen Fond

1977  Grete Thrane og Arne Bierfreund

1991  Nina Lassen og Niels Kahlke

2014  Lasse Søndergaard

2017  Elsebeth H. Henriksen Lindeløv 

          og Flemming Bent Lindeløv

Sundvænget nr. 24

1926  Kirsten Ramm

1927  Marie Pontoppidan

1930  Overassistent Poul M. Rohde

1937  Grosserer Tage Peetz

          (sammen med nr. 22)

1955  Direktør M. Lund-Jacobsen

1959  Direktør E. Buus Arendt

          og Elly Arendt

1996  Erik Justesen

2014  Lene og Ed Renner

2016  Anne Buchardt og Sophus Garfiel

Sundvænget nr. 25

1925  Direktør A. Svenningsen

1935  Direktør, cand.jur. Henrik Middelboe

1941  Arkitekt Jørgen Rohweder

1987  Bente og Palle Sjodt

1991  Mette og Heini Bækgaard

2014  Nina Lassen og Niels Kahlke

Sundvænget nr. 26

1926  Sekretær C.E. Holbek

1932  Grosserer Tage Peetz

1937  Orlogskaptajn og direktør Hector Kier

1960  Preben Scheel

1995  Annette Moseholm Scheel 

          og Thomas Scheel

Sundvænget nr. 27

1925  Kontorchef N.G. Johansen

1939  Civilingeniør A.P.B. Øllgaard

1984  Lise Lotte og Claus Asmussen

1994  Berit Helmer Nielsen

2015  Henrik Nistrup

          og Christina Nistrup Alfthan

Sundvænget nr. 28

1926  Befragter Aage Schaldemose

1958  Konsulent Bent Schmidt-Madsen

1981  Erling Bremmelgaard

1993  Anne Ammitzbøll og Jørgen Kryger

Sundvænget nr. 29

1925  Distriktschef G.L. Eir

1927  Enkefru Thomasine Henriksen

1935  Kontorchef Albert Thrane

1940  Ellen og Karsten Knudtzon

2003  Lone Ørum og René Lindholt Høyer

Sundvænget nr. 30

1926  Højesteretssagfører Stig Rode

1967  Advokat Steen Rode

1971  Direktør Arne Groes

1975  Eva og Henry Frænkel

1996  Ulla og Jens Almegaard

Sundvænget nr. 31

1925  Direktør I.C. Raffenberg

1953  B.P. Oliekompagniet

1975  Tandtekniker Rita Bendtsen

1985  Anne Rosenørn-Lehn

1992  Lillan og Thomas Thune andersen

2001  Anne Grene og Steen Kalsing

2022  Heidi Behrens 

Sundvænget nr. 32

1926  Grosserer Ernst Wibroe

1927  Kaptajn Sigurnd V. Hansen

1956  Vibeke Strøyberg Hansen    

          og Preben Hansen

2001  Merete og Carsten Hædersdal

Sundvænget nr. 33

1925  Adjunkt Erik Rehling

1936  Mag.art. Gudrun Rehling

1977  Pernille Stage og John Kjær Hansen

 

Sundvænget nr. 34

1926  Direktør og konsul H.T. Karsten

          Lejer: Overintendant O.J.F. Grundtvig

1951  Ellen og Thore Branth

2021  Cecilie Pram Kjølbye 

          og Tobias Pram Helweg

Sundvænget nr. 35

1925  Forretningsfører Just Møller

1935  Formand for Overværgerraadet

          Otto V. Gade

1948  Tandlæge Erik Emmertsen

1960  Grosserer Jørgen Hyllested

1989  Dorthe Roos

2003  Ulla Lyngskov og Thomas Oettinger

Sundvænget nr. 36

1926  Kommunelærer G.H.P. Svane

1936  Grosserer Axel Rosenstand   

          og fru G. Rosenstand

1966  Grosserer Finn Rosenstand

1967  Civilingeniør Jan Orla Jakobsen

1970  Revisor A.P. Schiønning

1971  Jette og Ole Thage

2009  Nikolaj Bjørnholm

2015  Nikolaj Bjørnholm 

          og Karin Absalonsen

Sundvænget nr. 37

1925  Grosserer C. Løppenthin

1938  K.M. Løppenthin

1944  Rigmor Hoff-Hansen

1972  Autoforhandler Kai Peter

1980  Poul Bierfreund

1991  Grete Thrane og Arne Bierfreund

Sundvænget nr. 38

1927  Direktør Verne Christensen

1931  Direktør H.H. Schou

1940  Henrik Laursen

1996  Benedikte og Svend Sieling

2015  Lars Nørby Johansen og Lene Sadolin

Sundvænget nr. 39

1926  Prokurist F. Heinemann

1931  Direktør A.G. Emken

1965  Direktør Viggo Carstensen

1977  Jytte og Klaus Ølgaard

1999  Jytte Ølgaard

2007  Jytte Ølgaard og Emil le Maire

2014  Emil le Maire

Sundvænget nr. 40

1925  Arkitekt Carl Neye

1982  Eva Asmussen og Flemming Hertz

1994  Lise Lotte og Claus Asmussen

2011  Anne Pram Kjølbye

          og Michael Pram Rasmussen

Sundvænget nr. 41

1925  Enkefru Eugenie Schmidt

1926  Distriktsforstander K.W. Sarauw

1938  Fabrikant  H. Ohl

1948  H. Ohl & Søn A/S

1954  Marie Boldsen

1971  Overlæge dr.med. Mogens Hertz

1979  Annie Mylenberg

          og Svend E. Pedersen

1991  Inge og Jørgen Frank Jakobsen

2009  Gitte Viggoson

Sundvænget nr. 42

1927  Civilingeniør Axel Bøgh

1973  Overlæge, dr.med. Mads Dalmark

1988  Annie Dalmark

2013  Niels Skou

2023  Pamela Ann Kavanagh Rasmussen

Sundvænget nr. 43

1925  Bibliotekar Helge Holst

          og Elisabeth Holst

1945  Lejer: Arkitekt N.E. Permin

1956  Lejer: Grosserer Carl Permin

1960  Grethe og Peer Pærregaard

2013  Bettina og Johan Gedda

2017  Helle Fagralid og Ole Bornedal

Sundvænget nr. 44

1927  Kaptajn A.P. Botved

1932  Vicekonsul F.H. Hergel

1938  Dr.med. Martin Kristensen

1940  Overlæge, dr.med. Kai Antons

1947  Generalsekretær, landsretssagfører

          Bent Høegh-Guldberg

1973  Birthe Christensen

          og Mogens Nielsen

2001  Birgitte Walsøe og Lars Fetterlein

2021  Sofie og Mikkel Krogsgaard

Sundvænget nr. 45

1925  Fabrikant, ingeniør K.L. Rohweder

1950  Brygmester, civilingeniør Poul Prip

1952  Vibeke Prip

1997  Marianne Waldstrøm og Søren Kjær

Sundvænget nr. 46

1927  Enkefru Ida Slomann

1936  Lektor, mag.art. Enevold Hjejle

1938  Chr. T. Tillisch

1992  Lene Pilegaard

2017  Sissel Henriksen

          og Andreas Emmertsen

2019  Karina og Morten

          Emmertsen Jaszczur

Sundvænget nr. 47

1927  Arkitekt Poul Henningsen

1937  Civilingeniør Sven Iacobsen

1989  Inger Iacobsen

2001  Signe Læssøe Stephensen   

          og Christoffer Harlang

Sundvænget nr. 48

1927  Civilingeniør Aage Klixbüll

1951  Repræsentant Thorkild Sørensen

1953  Helle Friis Edinger

2020  Lise og Anders Dons

Sundvænget nr. 49

1925  Grosserer Olaf le Maire Berrum

1931  Direktør Erik Reinhard

1945  Grosserer Bent Schottländer

1960  Grethe og Herbert Krenchel

1960  Erik Emmertsen

1980  Suzanne Boissevain

Sundvænget nr. 50

1927  Direktør Vilhelm Nielsen

1964  Revisor P.M. Heymann

1972  Advokat John Folkmann

1975  Direktør Christian Lillelund

1984  Alice Vestergaard

          og Uffe Ellemann-Jensen

2023  Nanna og Morten Hummelmose

Sundvænget nr. 55

1960  Grethe og Herbert Krenchel

2013  Annie og Bent Erik Carlsen

Strandvejen 142 A st.

2015  Jeanette Elggard

Strandvejen 142 A 1.

2016  Alexandra Madirazza

          og Jesper Madirazza-Marcussen

Strandvejen 142 B

2010  Irina De Peters og Sten Peters

bottom of page