top of page

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Vores huse og haver skal bruges hensynsfuldt og løbende vedligeholdes. For eksempel er det vigtigt at buske og træer beskæres, så de ikke generer naboerne. Strandhaven og badebroen kræver også løbende vedligeholdelse. Hvert forår arrangeres der en arbejdsformiddag, hvor vi gør strandhaven og badebroen klar til den nye sæson. Børnene på vejen har opgaven med at slå græsplænen regelmæssigt i sæsonen. Gartnere ordner det vi ikke selv magter.

Borde og bænke på stranden, græsplænen, basketnettet og legehuset mv.

Faciliteterne i strandhaven og på stranden står til rådighed for alle beboere. Man er naturligvis velkommen til at have gæster med, hvis man selv bruger faciliteterne. Man kan ikke reservere plads, så det er først til mølle. Hvis vi tager hensyn er der normalt plads til alle.

Badebro og badeplatform

Der er en vinterstige og tre sommerstiger til badebroen. Badeplatformen sættes ud om foråret og tages på land i efteråret.
 

Både, kajakker mv. på stranden

Stranden er forholdsvis lille og pladsen til både, kajakker, surfboards mv. er begrænset. Du skal derfor fjerne din båd mv., hvis du ikke bruger den regelmæssigt. Husk at fartøjet skal være mærket med husnummer.

Beskæring af træer og buske

Lokalplanen siger, at bevoksning i haverne skal beskæres til maksimalt 3 meter.

Hjertestarter

Findes ved #19.

Boghylde

På hylderne i carporten ved #37 findes Sundvængets boghylde (Tak Grete!). Kig forbi og se om der er noget I har lyst til at læse. Og stil selv bøger, I kan lide, men ikke har behov for at gemme. 

Affald

Husholdningsaffald afhentes af kommunen hver mandag. Desuden afhente regelmæssigt glas/papir og metal/plast. Hver anden uge hentes desuden storskrald og hver anden uge haveaffald. Stil gerne dine spande ud søndag aften. Det hjælper skraldemændene med en hurtig og effektiv tømning. Hjælp også gerne dine naboer med at stille affaldsspande ind efter tømning, hvis de ikke er hjemme.

Kloakker

Kloakkerne på Sundvænget er gamle og ikke alle steder i optimal stand. Ansvaret for at vedligeholde stikledninger påhviler den enkelte ejer og den enkelte blok som benytter de fælles stikledninger.

Der er efter beslutning på ekstraordinær generelforsamling skabt overblik over behovet for reparation og fornyelse af samtlige private kloakker på Sundvænget. Der er gennemført TV-inspektion og udarbejdet materiale fra firmaet Lyngholm. Materialet fra Lyngholm for de enkelte blokke kan findes her.

Der er desuden udarbejdet en second opinion fra bygningssagkyndig Ole Vedsted-Jakobsen. Vurderingen for de enkelte blokke kan findes her.

Leverandører

Tit er det lettere at få god hjælp, hvis vores leverandører kender Sundvænget og føler en tilknytning til vejen. De følgende leverandører er der flere som har gode erfaringer med. Suppler gerne med yderligere leverandører eller erfaringer med de her nævnte ved at skrive til administrator af hjemmesiden. Husk også at der er en del børn og unge på vejen, som måske gerne vil hjælpe med mindre ting som græsslåning, vanding af potteplanter eller børnepasning mv.

- Vinduespudsere: Henriks Polering, 51248893

- Rengøring

- Gartner

- Slamsuger

- Rottefænger

- Brænde

bottom of page