top of page
IMG_1337.heic

LOKALPLAN 220

Bebyggelsen på Sundvænget er omfattet af Lokalplan 220, der er vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse i november 2006. Lokalplanen rummer en ret detaljeret beskrivelse af, hvordan rækkehusene skal fremtræde, hvilket sætter snævre rammer for mulige ændringer i bebyggelsens ydre. Følgende afsnit fra lokalplanens indledning sætter tonen:

”De 50 bygninger, der i lokalplanen er fastlagt som bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vindues- og altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.”

Derfor er det vigtigt, at du, din byggerådgiver og dine håndværkere sætter sig grundigt ind i lokalplanen, når I projekterer en renovering/ombygning. Vær særligt opmærksom på, at du skal leve op til lokalplanen når du bygger om - også selvom du bygger om/renoverer bygningselementer, som er opført før lokalplanens vedtagelse. Dermed bidrager vi også til at føre Sundvængets huse tilbage til de oprindelige og originale løsninger.

Detaljeret tegningsmateriale letter godkendelsesprocessen og byggeriet

Når du beder kommunen om at godkende dit projekt, bliver ansøgningen sendt til Sundvængets bestyrelse til kommentarer før godkendelsen gives. Med et par simple greb, kan du sørge for at processen går så hurtigt og smidigt som muligt. Bestyrelsen anbefaler, at du altid får udarbejdet detaljeret tegningsmateriale. Du kan finde eksempler på tegningsmateriale her på hjemmesiden. Du har også mulighed for at sende materialet omkring bestyrelsen før du beder om godkendelsen fra kommunen. Så sikrer du dig bedst muligt mod forsinkende overraskelser senere i processen.

Kviste, havestuer og vindfang

Det er vigtigt for helhedsindtrykket af bebyggelsen, at kviste, havestuer og vindfang udformes og placeres rigtigt. Kviste skal altid flugte lodret med vinduerne på 1. sal. Højden på kvisten er fastsat i lokalplanen, men placeringshøjden kan være forskellig fra hus til hus. Derfor vil det normalt være rigtigst at placere kvisten i samme højde som nabokviste. Bemærk at man ikke blot kan tælle tegl, da teglene kan have forskelligt lysning/synlig del. Hvis der ikke er en nabokvist at sigte efter er 210 cm fra tegl forkant til lodret kviststolpe et godt udgangspunkt. Lokalplanen specificerer hvordan havestuer - store og små - skal udformes. Vær særligt opmærksom på at sikre den rigtige opsprodsning og den rigtige sprossebredde med kitfals. Vær opmærksom på at bruge mursten, der kommer så tæt på de originale som muligt. Ofte vil genbrugssten være den bedste løsning.

- Tegninger af kvist

- Tegninger lille havestue

- Tegninger af stor havestue

- Tegning af vindfang

- Tegning af garageport

- Tegning ovenlys garage

- Tegninger af carport mod nord

- Tegninger af høj låge

- Tegninger af lav låge

- Tegninger af hovedtrappe syd

Udvendigt og indvendigt udtryk i øvrigt

Helhedsindtrykket af bebyggelsen løftes også af en indre istandsættelse som respekterer vejens byggestil. Det anbefales fx at nye vinduer udføres med den originale vinduesprofil, kitfals og trukket glas. Hvis du har et ønske om at komme tilbage til nogle af de originale detaljer er her lidt hjælp.

- Tegning af original hoveddør syd

- Tegning af original hoveddør nord

- Tegning af originalt nedløbsrør

- Tegning af original vinduesprofil

- Tegning af originalt fodpanel og indfatning

- Tegning af originale døre inde

- Tegning af originale håndtag

Farvekoder

Døre, vinduer og gesimser kan males med forskellige typer maling eller kalk. De relevante farvekoder varierer ifht. valg.

- Den røde farve: Skovgaard & Frydensberg Linoliemaling Dyrehaverød, Teknos Aquatop 2600-22 NCS S4550 Y80R

- Den grønne farve: Skovgaard & Frydensberg Linoliemaling Vogngrøn, Flügger Københavnergrøn; Nordsjö Roskilde M1 wG1 4, wY1 5,75, wY3 29, Wz1 203,75

- Maling/kalkning af gesims

Materialevalg

Mursten

Belægningssten

Mørtel

Teglsten

Rafter

Håndværkere som flere på vejen har gode erfaringer med

Det er sjældent at et ombygnings- eller renoveringsprojekt gennemføres helt problemfrit. Men de følgende håndværkere, entreprenører og arkitekter har flere på vejen haft gode erfaringer med. Suppler gerne med yderligere eller erfaringer med de her nævnte ved at skrive til administrator af hjemmesiden. 

- Arkitekter

- Entreprenører: Multiservice's/Per Jakobsen, Hammer Totalbyg/Jon Hammer Fagerberg

- Murere

- Tømrere/snedkere

- Malere

- VVS

- Elektrikere: ADM EL-TECH

Leverandører som flere på vejen har gode erfaringer med

Der er mange leverandører derude. Nogle er bedre end andre, og nogle kender de særlige udfordringer på Sundvænget bedre end andre. Der kan også være store kvalitetsforskelle. Følgende leverandører har flere på vejen haft gode erfaringer med, men de er ikke som sådan bestyrelses-anbefalet eller med anden form for garanti. Suppler gerne med yderligere eller erfaringer med de her nævnte ved at skrive til administrator af hjemmesiden.

- Leverandører af døre og vinduer: Bøjsø/Peter Venø Nielsen, ...

- Leverandører af lister mv.: Københavns Listefabrik

- Leverandører af gulve: Dinesen, ...

- Stillads

- Container

Gode råd om materialetransport, container og parkering

I forbindelse med renovering/ombygning er der et naturligt behov for materialetransport til og fra matriklen. Der er også brug for at leverandører og håndværkere kan parkere i nærheden af byggeriet, og indimellem er der brug for opstilling af stillads, skurvogn, en container eller lignede. Det er tit udfordrende, da vi bor tæt opad hinanden og da Sundvænget er en smal vej med tæt parkering. I det omfang det er muligt placeres de forskellige ting på egen matrikel. Sørg i det hele taget gerne for at container, maskiner og materialer mv. står så kort tid på vejen som muligt. Sørg også gerne for, at materiale så vidt muligt leveres midt på dagen, hvor der er mindst trafik på vejen. Det er altid en god idé at varsle større transporter på vores fælles email et par dage i forvejen, så naboer og genboer kan parkere på en måde, der sikrer fri passage. Støjende aktiviteter i weekenden undgås så vidt muligt. Tal også gerne med dine umiddelbare naboer og genboer om tilrettelæggelsen af byggeriet, så generne bliver så få som muligt.

bottom of page